Regulamin serwisu

 1. §1 Definicje

  1. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Flato.pl, dostępny pod adresem https://flato.pl.
  2. Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu, przeglądająca lub zamieszczająca ogłoszenia.
  3. Ogłoszenie – Informacja umieszczona przez Użytkownika w Serwisie dotycząca sprzedaży lub wynajmu oferty związanej z nieruchomościami.
  4. Administrator – Osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z jego aktualną wersją.

  §3 Zamieszczanie ogłoszeń

  1. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie muszą być zgodne z prawdą, nie naruszać praw osób trzecich oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść oraz prawdziwość zamieszczonych ogłoszeń.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem.

  §4 Odpowiedzialność

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń ani za transakcje zawarte pomiędzy Użytkownikami.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz wszelkie skutki związane z ich umieszczeniem.
  3. Serwis podejmie wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, jednak nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed działaniami osób trzecich.

  §5 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią korzystania z Serwisu.
  2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem i przepisami prawnymi.
  3. W przypadku wątpliwości co do interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Administrator Serwisu.